YRITYSJOHTAJIEN COACHAUS JA VALMENNUS

Parhainkaan liiketoimintastrategia ei toimi ilman tehokasta toteutusta. Johtajien kyvykkyys on ainoa todellinen, kestävä kilpailutekijä, joka korostuu näin kattavan työelämän murrosvaiheessa. Johtajista on viime kädessä kiinni, miten strategia toteutuu arjessa ja saavuttaako organisaatio tavoitteensa. Johtajilta odotetaan aivan uudenlaista viestintää, jossa korostuu ihmisten kuuntelu ja avoin vuorovaikutus.

KoiKoin coachin, Kaija Pohjalan tehtävänä on avata johtajien piiloutunut potentiaali ja auttaa heitä kehittymään paremmiksi ja parhaimmiksi johtajiksi, mitä heistä voi tulla. Kokeneen, puolueettoman ja luotettavan kumppanin tuki on korvaamaton, kun johtaja haluaa nopeasti laajentaa näkökulmaansa, saavuttaa selkeämmän strategisen näkemyksen, parantaa päätöksentekokykyään sekä tehostaa toteutusta.

Toimin yhdessä asiakasorganisaation avainhenkilöiden ja -tiimien kanssa tavoitteena asiakkaiden oma henkilökohtainen kehittyminen, yritysten omistaja-arvon kasvattaminen sekä liiketoimintahyötyjen rakentaminen.