KOSKA KOIKOI?

Suurin hyöty syntyy silloin, kun liiketoiminnassa tai yksittäisen johtajan uralla tapahtuu muutoksia. Tuen avulla johtaja voi avartaa näkökulmaansa ja ennaltaehkäistä vakavia ja kalliita virheitä, parantaa päätöksentekokykyä, luoda avoimempaa vuorovaikutuskulttuuria sekä identifioida kiinnostavia kasvun mahdollisuuksia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

• Johtaja astuu isompiin saappaisiin organisaatiossa

• Asiantuntija tai päällikkö valmistautuu ottamaan johtajan tai esimiespestin vastaan

• Johtaja joutuu tahtomattaan tai omasta tahdosta hetkeksi pihalle haukkaamaan happea

• Organisaatiossa tapahtuu liiketoiminnallisia, kulttuurisia tai maantieteellisiä muutoksia

• Ulkoinen kiinnostus ja julkisuus yhtiötä kohtaan lisääntyy.