KOIKOIN KONSEPTI

KoiKoin lähestyminen on käytännöllistä, liiketoiminnasta johdettua ja yksittäisen johtajan rooliin, mahdollisuuksiin ja liiketoimintahaasteisiin räätälöityä. Coachina en neuvo tai kerro johtajalle, mitä hänen pitää tehdä tai tee työtä hänen puolestaan. Autan johtajia ajattelemaan paremmin.

Minä, KoiKoin coach Kaija Pohjala olen itse liiketoiminnan syövereissä marinoitunut ja erilaisten haasteiden kyllästämä yrittäjä, minkä näen tuovan tehoja tiedon, ymmärryksen ja kokemuksen jakamiseen. Minulla on runsaan 20 vuoden liike-elämän kokemus yrittäjänä ja yhden Suomen suurimman viestintätoimiston vetäjänä ja omistajana. Olen koko urani ajan tukenut viestinnällisesti kansainvälisiä ja kotimaisia yrityksiä sekä organisaatioita haasteellisissa muutos- ja kriisitilanteissa teknologia-, finanssi- ja lääke- ja kuluttajasektoreilla sekä julkishallinnossa.

Tulosta syntyy – niin taloudellista kuin henkisen pääoman kasvua

Kohtaamisissa keskustelemme tavoitteista, onnistumisista ja haasteista, sekä toisaalta asioista, jotka painavat mieltä. Coachina esitän sellaisia kysymyksiä, joilla johtajien sokeat pisteet löytyvät. Keskustelut synnyttävät oivalluksia, joita asiakas voi suoraan hyödyntää bisneksessä.

Prosessissa syntyy parempi ymmärrys eri kohderyhmien tarpeista ja odotuksista, joihin yritys voi vastata oikeanlaisella toiminnalla. Ja tulosta syntyy – niin välittömästi viivan alle kuin pitkällä aikavälillä työtyytyväisyytenä, organisaatiokulttuurin vahvistumisena ja yleisen tehokkuuden parantumisena.